دوشنبه , جدی ۲۷ ۱۴۰۰
enfa
Home / نشست جهانی محصلین بهار جوانان

نشست جهانی محصلین بهار جوانان

نشست جهانی محصلین بهار جوانان شهر اوفا پایتخت جمهوری خود مختار بشکرتستان فیدراسیون روسیه از تاریخ ۴ سرطان الی ۸ سرطان شاهد گردهمایی محصلین کشور های سازمان همکاری شانگهای و همچنان کشور های گروه بریکس تحت عنوان (بهار جوانان ) کشور های منطقه و جهان جهت تبادل افکار و تجارب با هم به گفتگو نشستند. به نماینده گی ازمحصلین افغانستان محترم آقای سید کمال حیدری معاون انجمن همکاری با جوانان افغانستان و همچنان دوکتور فرشته اکبری سکرتر مطبوعاتی انجمن همکاری با جوان افغانستان نیز اشترا ک ورزیده بود. دوکتور فرشته اکبری در بخشی از بیانیهء خود در بابت جوانان امروز افغانستان گفت؛ خوشبختانه بخش اعظم جامعه ما را جوانان کمتر از سن ۳۵ ساله تشکیل میدهد که کشور ما از بابت نیروی کار انسانی از غنی ترین کشور های منطقه و جهان بشمار می آید. جوانان ما ، این نیروی سازنده و محرک اصلی جامعه نسبت جنگ طولانی سه دهه اخیر ،همچنان با مشکلات فراوان دست و گریبان گیر اند. متاسفآنه شمار بزرگ از جوانان کشو ردر عدم دسترسی به زمینهء شغل و تحصیل به ترک خانه و دیار و یا هم درخدمت طرفین درگیر جنگ استخدام میشوند که باعث ازبین رفتن آنها میشود.با کمال تآسف وصد دریغ بیش از ۱۶% جوانان ما معلول و معیوب میراث جنگ سه دهه اخیر اند که با مشکلات بسا فراوان اقتصادی و درمانی دست و پنجه نرم میکنند. عدم امنیت،حضورمخالفین مسلح در دهات ، قرآ و قصبات دربخش بزرگ از کشور کاری عمرانی اعمار و احیای مجدد معارف کشور با مشکلات عدیدهء مواجه است . فرزندان دختر ما هم از ین امر مستثنی نیستند بنابرعدم امنیت و برخورد های فکری، کلتوری و منطقوی بخش قابل ملاحظه ازنعمت تعلیم و تربیه محروم مانده اند. یادآور میشوم با این همهء مشکلات ، اطفال ما اعم از دختر و پسر در بسا مناطق با نداشتن سرپناه و سایه ، در زیر آفتاب سوزان بروی زمین نشسته و با علاقه سرشار و مصممانه درس میخوانند و به ملیونها اطفال و جوانان ما در مکاتب و پوهنتونهای دولتی و خصوصی مصروف تحصیل اند. دوستان و همقطاران ! بلی ! ما در جنگ های اعلان ناشده متضرر شده ایم. خیلی متضرر شده ایم. اما مردم ما مصمم اند بر همه این مشکلات با کمک کشور های دوست و همکارمنطقه و جهان ،فایق آیند. به نماینده گی از صدها هزار محصلین کوشا کشور خود صدای خود را ازطریق شما به تمام جهانیان میرسانیم که ما را درین امر مهم وپیکار مقدس تنها نگذارند تا ما هم در سرزمین خود خوشبخت و سعادتمندانه زندگی به پیش ببریم. نشست محصلان تحت نام (بهار محصلان) که به ابتکار اتحادیه جوانان فیدراسیون روسیه در حضور جمع کثیری از محصلان کشور های عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای گروه بریکس در فضآی باز وصمیمیت با انتشار اعلامیه مشترک بتاریخ بیست و هشتم جون مطابق به ۸ سرطان در شهر اوفاء پایتخت جمهوری خود مختار بشکرتستان به پایان رسید. پیام نشست محصلین کشور های سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس پیام واضح و روشن زنده گی در صلح و باور به فردای سعادت کامل انسان عصر ما بود. این درحال است که در گوشه و اکناف خانه مشترک ما زمین ، یک باردیگر صدای پاشنه های رقابت های نا اندیشانه و تنش های منطقوی و جهانی به گوش جهانیان میرسد. جا دارد تا از تمامی کارمندان سفارت کبرآی فیدراسیون روسیه درپایتخت اظهار سپاس و قدر دانی ویژه نموده که به نماینده گی از جوانان افغانستان به سه تن از اعضآی انجمن همکاری جوانان افغانستان درفرصت ممکنه زمینه سازی اشتراک درین نشست معتبر منطقوی و جهانی را مساعدت نمودند.