دوشنبه , جدی ۲۷ ۱۴۰۰
enfa
Home / Uncategorized / روز چهارم و پنجم فستیوال جوانان (۱۷-۱۸ اوکتوبر)

روز چهارم و پنجم فستیوال جوانان (۱۷-۱۸ اوکتوبر)

۱۷ اوکتوبر:

 • چالشهای پوهنتونهای مدرن

 • اجلاس بین المللی سران جوانان مس لکی سپورتی

 • تحصیل در معماری, دیزاین و شهرسازی

 • فلسفه تحصیل: چرا نیاز است که تغیر کنیم؟

 • حق تحصیل رایگان با کیفیت برای همه

 • ژورنالیزم بین المللی در جهان معاصر

  ۱۸ اوکتوبر:

  • ارتباط معاصر در فضای زبان روسی و برادری بین المللی

  • تیروریزم تهدید جهانی قرن ۲۱

  • شهر های سیبیر – شهر های سالم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *