دوشنبه , جدی ۲۷ ۱۴۰۰
enfa
Home / Uncategorized / روز دوم فستیوال (۱۵ اوکتوبر)

روز دوم فستیوال (۱۵ اوکتوبر)

در شهر سوچی بخش اساسی هیت افغانستان با بیقراری انتظار بازگشای جشنواره بین المللی محصلین و جوانان سوچی ۲۰۱۷ که در تاریخ ۱۵ اوکتوبر ساعت ۱۶:۰۰ در قسر یخی ” Большой ” در پارک اولمپیای شهر سوچی بودند. قبل از آغاز برنامه اشتراک کننده گان مرکز اکریدیتیشن را و مرکز تجهیزات لباس را که از آنجا دریافت مینمودند لباس یکرنگ به اشتراک  کننده گان تمام کشور ها.دیدار کردند قبل از بازگشای هیت اعضای افغانستان صبح ۱۵ اوکتوبر از ” Media Centre ” جای که برگذار میشد جشنواره بین المللی محصلین و جوانان سوچی ۲۰۱۷  باز دید نمودند. این بازدید مفید واقع شد و اشتراک داشتند:
  • WFDY که برنامه زد امپیریولیزم بود برای حفظ و رشت جشنواره بین المللی محصلین و جوانان.
  • اشتراک داشتند محمد عبدال عزیز مثل نشان ضد انحسار طلبی و آزادی.
  • در کنفرانس فیدل کسترو
  • در این جشنواره بزرگ بین المللی اجلاس سران جوانان متخصص در سپورت.
بعد از روز پر دست آورد هیت افغانستان به سمت برگذاری آغاز این جشنواره رفتند. پرودیوسر این برنامه جشنواره بین المللی محصلین و جوانان  یک شخص فعال هنری ایگور کروتای یکی از مشهورترین کمپوزیتور های روسیه. ریژوسر این برنامه اعضای اکادمی تلویزیون روسیه, عضو آکادمی روسیه الکسی سیچینیو که تجارب بزرگ برگذاری چنین برنامه ها را داشتند. مراسم بازگشای موضوعات کلیدی جهانی امروز را: محیط زیست شناسی, انرژی, فقر, علم, معلومات فراگیرنده و تحصیل. در برداشت در نمایش زنده گی واقعی مردمی که با امال خود جهان را تغیر دادند نمایش داده شد. مراسم برگذاری طور بود که  خود تماشاچیان سهم فعال در این برنامه داشتند. تکنالوژی مدرن و دیکوریشن که بیننده گان را به ساحه تحرک و واداشت دمبال جوابها که  باعث شد خود اشتراک کننده گان بخش از این جشنواره باشند. این شاو در میدان “Медалс Плаза”  و همزمان این مراسم بازگشای فستیوال برای تمام بیننده گان که در قسر یخی «Большой» به نمایش گذاشته شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *