دوشنبه , جدی ۲۷ ۱۴۰۰
enfa
Home / Uncategorized / روز اول فستیوال جوانان(۱۳-۱۴ اوکتوبر)

روز اول فستیوال جوانان(۱۳-۱۴ اوکتوبر)

 ۱۳ اوکتوبر:

بخشی از همین اشتراک کننده گان آماده گی برای رفتن به شهر سوچی را داشتند. با دلهورگی این که بار اول است در زنده گی ایشان در چنین جشنواره اشتراک میکنند که هیچ کسی تصور نداشت که این جشنواره چگونه خواهد بود.

  • چگونه برنامه ها خواهد بود و بسیار سوال های دیگر که در ذهن هر یکی از اشتراک کننده گان خطور مینمود.

تمام اشتراک کننده گان بیقرار بازگشای این جشنواره بودند و همزمان بخش از اشتراک کننده گان آماده گی برای برنامه منطقوی در فدراسیون روسیه را میگرفتند:

  1. ماریا افغانیار و محفوظ آرین به شهر کلینینگراد

  2. نرگس افغانیار به شهر سوستوپل

  3. خسرو افغانیار به شهر ولکیی نوگرد

  4. قدرت تیموری به شهر ولادیوستوک

  5. نیلاب تیموری به سنکت-پترزبورگ

  6. سید جاوید خاور به شهر نووسیبیرسک

  7. عبدال غفار نظری به شهر رستوف

  8. عبدل سبور ذاهب به شهر کرسنایرسک

دو اشتراک کننده دیگر هم  که به برنامه منطقوی رفتند که متاسفانه اطلاع به دست ما قرار ندارد. که بخش از اشخاص مستقلانه ثبت نام نموده بودند برای  اشتراکننده گان در این جشنواره و همچنان در جریان این جشنواره محصلین افغان که خارج از کشور درس میخواندند همچنان در خود فدراسیون روسیه: مسعود خسروی, احمد عزیزی, رومان شریفی و دیگران اشتراک نموده اند.

با تمام بیقراری ها تمام اعضای منتظره “مارش” بودند که باید در شهر مسکو برگذار گردد. در همین روز در ۱۴ اوکتوبر در زیر باران گذراندند که به هیچ وجعه مراسم را خراب نساخت  به نماینده گی از افغانستان  ریس انجمن همکاری با جوانان داکتر محمد تمیم اخلاص, اتشی فرهنگی شاه سلطان آکفی و معین کار با جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ کمال سادات, اسد الله نوری همکار انجمن همکاری با جوانان, حبیب الله اکبری اشتراک داشتند.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *