دوشنبه , جدی ۲۷ ۱۴۰۰
enfa
Home / Uncategorized / روز سوم فستیوال جوانان (۱۶ اوکتوبر)

روز سوم فستیوال جوانان (۱۶ اوکتوبر)

۱۶ اکتوبر:

هیت افغانستان فعالانه در سیمینر های ذیل اشتراک داشتند:

  • موقیعت آسیب پذیری جوانان و بیکاری جوانان. راه حل مشکلات.

  • مبارزه با حفظ حاکمیت, آزادی و خود مختاری.

  • دستیابی به معلومات و تولید هنر.

  • دوستی خلقها و مبارزه با فاشیزم, نژاد پرستی, تبعیض و بیگانگی

  • جوانان در سمت خود کفای

  • تحصیلات برای رشد و شکل زنده گی سالم

  • چگونگی افزایش اقتصاد و تجارت, و جلب توجه دولت به این موضوع

  • بخش جهانی راه آهن

  • رشد علم و مراقبتهای بهداشتی برای انسانیت و انحصار طلبی

  • روند محیط زیست شناسی. آیا میتوانیم جهان را نجات بدهیم؟

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *