دوشنبه , جدی ۲۷ ۱۴۰۰
enfa
Home / Uncategorized / ختم نزدهمین فیستیوال بین المللی جوانان و محصلین

ختم نزدهمین فیستیوال بین المللی جوانان و محصلین

از تاریخ ۲۲ الی ۲۳ اعضای تیم افغانستان گروه گروه برگشتند به شهر مسکو به جهت کابل و تاریخ ۲۴ اوکتوبر از مسکو به سمت کابل روانه شدند. برای خدا حافظی با هیت تیم افغانستان اتشی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم فدراسیون روسیه آقای شاه سلطان آکفی, ریس انجمن همکاری با جوانان داکتر محمد تمیم اخلاص و معاون انجمن همکاری با جوانان سید کمال حیدری تشریف آورده بودند. و در حقیقت که تیم افغانستان با خود در قلبهای خود بخشی از روسیه را با خود بردند. جوانان عزیز کشور که جهت اشتراک در نزدهمین فیستیوال بین المللی جوانان و محصلین عازم کشور فدراسیون روسیه شده بودند ، دیشب دوباره با دستارود های معین به وطن عزیز ایشان بر گشتند . در میدان هوایی بین المللی شهر ماسکو شاه سلطان حاکفی اتشه فرهنگی سفارت کبرای افغانستان و هیٔت رهبری انجمن همکاری با جوانان داکتر تمیم اخلاص و سید کمال حیدری با ایشان خدا حافظی نمودند. این جوانان با استعداد هاي عالی خویش یکبار دیگر به اثبات رساندند که انها میتوانند در پروگرام های بین المللی و منطقوی دستاورد های جوانان کشور را معرفی و تبارز دهند ، به این جوانان عزیز هزار درود و خوشبختی بی پایان نصیب ایشان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *