چهارشنبه , قوس ۱۰ ۱۴۰۰
enfa
Home / dari test / فیستیوال بین المللی جوانان و محصلین

فیستیوال بین المللی جوانان و محصلین

بعد از جنگ جهانی دوم در سطح جهان و مناسبات بین المللی تغیرات بسیار زیاد در عرصه روابط بین المللی و سیاست                                                                                                                                                         خارجی کشور ها بوجود آمد. سازمان ملل متحد و ده ها سازمان های بین المللی و منطقوی و اجتماعی در سطح دنیا بوجود آمد که شعاراکثر این سازمان ها را اعاده صلح ،  دوستی ، همزیستی  مسالمت آمیز بین کشور ها و حق خود ارادیت تشکیل میداد. فیستیوال بین المللی جوانان و محصلین هم به حیث یک نهاد اجتماعی توسط دو سازمان بین المللی جوانان هریک (فدراسیون بین المللی جوانان دمکرات)و(اتحادیه بین المللی دانش اموزان یامحصلین ) در سال ۱۹۴۷ اساس گذاشته شد. نا گفته نباید گذاشت که در سال ۱۹۴۵ بعد از ختم جنگ دومجهانی در ماه اوکتوبر و نوامبر در شهر لندن‌کنفرانس  بین المللی جوانان بخاطر صلح تدویر گردید.در این کنفرانس سازمان بین المللی  جوانان تحت نام(فدراسیونبین المللی جوانان دمکرات)ایجاد گردید که بعداً توسط همین نهاد اجتماعی فیستیوال بین المللی جوانان ومحصلین اساس گذاشته شد. اولین فیستیوال بین المللی جوانان در سال ۱۹۴۷ در کشور چکسلواکیا شهر پراگ دایر گردیدکه از نگاه  زمان طویلترین فیستیوال بشمار می رود. این فیستیوال مدت شش هفته دوام نمودکه درآن ۱۷ هزار جوان از۷۱ کشور دنیا اشتراک نموده بودند. اکثراینفیستیوال ها در کشور های سوسیالیستی اروپای شرقی دایر گردیده است. درسالهای ۵۰ و ۶۰ میلادی این فیستیوال تحت شعار همبستگی علیهامپریالیزم ، ایجاد صلح و دوستی دایر گردیده است . بزرگ ترین فیستیوال در ۱۹۵۷ در شهر ماسکو پایتخت اتحادجماهیرشوروی همان وقت تدویر یافت که در آن ۳۴هزار جوان از ۱۳۱ کشور دنیا حضوربه هم آورده بودند.این فیستیوال از نگاه کمیت وکیفیت ریکورد جهانی را قایمنمودکه چنین فیستیوال تا به حال تکرار نشده است . آهسته آهسته تدویر این فیستیوال ها از کشور های کمپ سوسیالستی بکشور های سرمایه داری انتقال میابد .در سال در ۱۹۵۹ در اتریش و بعداً در سال ۱۹۶۲ در هلسنگی تدویر گردید .فیستیوال سال ۲۰۱۷ در شهر سوچی فدراسیون روسیه تحت شعار ( بخاطر صلح ،  همبستگی ،   عدالت اجتماعی ، احترام به گذشته وما آینده خود را میسازیم  )  دایرمی گردد . این جشنواره بین المللی جوانان و دانش آموزان که بزرگترین رویداد در زمینه همکاری های بین المللی جوانان ثبت خواهد شد و بیش از ۳۰ هزار  جوان از ۱۹۰ کشور دُنیا دور هم جمع شده و این گردهمایی به یک بسترخوب مزاکره ، ارتباطات خوب وموثر جوانان در سطح بین المللی ازطریق بحث،فعالیتهای فرهنگی ، مسابقات ورزشی و از طریق مزاکره آزاد و بدون تعصب جهت پیداکردن راه حل و مقابله با چالش های امروزی نسل جوان در سطح دنیا دایر خواهد شد .نشان و شعار جشنوارهمانطور که در سال های گذشته، سمبول اینجشنواره گُل رنگارنگ بابونه انتخاب شده که بیانگر ادامه سنت ها ،ارتباطات نسل جوان جهانی و وحدت کُل جامعه جهانی می باشد.اما این بار عنصر اساسی لوگوی این جشنواره پیک سلهای رنگی نشانهٔ از جامعه جهانی جوانان در عرصه اطلاعاتو پیشرفت های فن آوری ، تنوع دیدگاه ها و نظریات بودکه ویژه گی اصلی نوزدهمین فیستیوال بین المللی جوانان و دانشجویان را تشکیل میدهد.   هدف ۱- تقویت و رُشد جامعهٔ جهانی جوانان در سراسر جهان با مفکورهٔ انصاف ۲- تقویت روابط بین المللی ۳- تقویت روابط فرهنگی و مناسبات خوب بین ملت های جهان ۴- حفظ تاریخ ملی کشور ها و حفاظت از آبدات تاریخی کشور ها ۵- افزایش علاقمندی و ارتباطات خوب جهانی با فدراسیون روسیه     مسولیت ۱- ایجاد یک شبکه جهانی غیر تجاری جوانان در سراسر جهان ۲- تشکیل، سازماندهی و ترویج ارزش های روسیه و منافع ان در سراسر جهان ۳- بازسازی اتحادیه بین المللی دانشجویان ۴- تشویق جوانان جهت ایجاد یک اتحادیه بین المللی جوانان مسولیت ها ،  وظایف و کارکرد های هیتٔ جوانان کشور ما در این فیستیوال – در سال های اخیر این اولین بار است که یک هیت بزرگ جوانان کشور در یک جشنواره بزرگ جهانی اشتراک می ورزند، بنأ بر ما است تا از این امکانات و زمینه سازی به حد عظم به نفع منافع ملی کار کرد و مملکت خویش را از نگاه سیاسی ، اقتصای ، فرهنگی و ورزشی و اجتماعی به جوانان مهمان که کمیت انها به حدود ۳۰ هزار نفر میباشد بشناسانیم. – اولین چیزیکه میتواند کار هیت ما را به پیروزی برساند مسلهٔ نظم و دسیپلین  اعضای هیت خواهد بود. – ما باید بصورت مشخص قوانین و مقررات کشور میزبان را مراعات و طبق مقررات و لایحه وظایف ایکه توسط رضاکاران فیستیوال به ما رهنمایی می شود عمل نمایم. – برای اجندا و پروگرامی کاری ایکه از طرف کمیته کاری و انسجام فیستیوال ترتیب و تنظیم شده آمادگی کامل گرفته ودر عرصه های تاریخ ، فرهنگ ، اقتصاد ورزش و زندگی اجتماعی کشور اعضای هیت توسط دانشمندان و متخصصین کشور آماده شوند. – برای انسجام هر چه بیشتر کار هیٔت افغانی کمیته کاری از جمع ۸۰ نفر انتخاب گردیده و از بین اعضای این کمیته   هیٔت انتخاب گردد.  ریس، معاون و اعضای کمیته رهبری در مقابل هیت جوانان کشور جواب ده میباشد. – برای بهبود کار هیت ما حق دارند تا پیشنهادات و ابتکارات خویش را بصورت کتبی به هیت رهبری بسپارند. – ما وظیفه داریم که در مقابل یکدیگر صبر و حوصله داشته باشیم و شعار ما همدیگر پذیری و دوست داشتن افغانستان ومردمان اش باشد. – هیچ عضو هیت حق ندارد که عمل خود سرانه را در جریان فیستیوال انجام دهد همه کار باید به شمول اعضای هیتٔ رهبری به مشوره و رهبری جمعی انجام یابد. – ما وظیفه داریم که با سر گروپ ها و ترجمانان خویش روابط نیک ایجاد و به آنها به خاطر بهبود هر چه بهتر کار هیت کشور همکار خوب باشیم. – ما وظیفه داریم که از نگاه معنوی و خصوصاً مادی هیت خویش را کمک نموده و در یافتن سپانسران کوشش عظیم مینمایم. – برای کار با ارگانهای دولتی مانند وزرات اطلاعات و فرهنگ ، ادارهٔ امور، اداره ریاست جمهوری و وزارت خارجه چند نفر مشخص تعین شود.   این فیستیوال به حمایت سازمان ملل متحد و پشتیبانی مالی کشور فدراسیون روسیه سازماندهی می شود .  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *