دوشنبه , جدی ۲۷ ۱۴۰۰
enfa
Home / dari test / کتاب بهترین و ارزشمند ترین هدیه است

کتاب بهترین و ارزشمند ترین هدیه است

کتاب بهترین و ارزشمند ترین هدیه برای رشد فکری انسان هاست برای هر جوان لازم است تا حد اقل در تقسیم اوقات روزانه خویش یک زمانی را هم برای مطالعه اختصاص دهند تا این فرهنگ در جامعه ما که واقعا نیاز مند فرهنگ مطالعه(کتاب و روزنامه خوانی) نهادینه شود. کتاب دوستی است که اگر انسان راه استفاده واقعی از آن را در پیش گیرد بی شک رستگار خواهد شد چنانچه کلام خداوند ( ج ) قرآن کتابی است که راه سعادت و نیکبختی را به بشریت نشان داده است و تمسک ورزیدن به آن جوامع بشری را از ظلمت نجات داده و به سعادت واقعی رهمنون می سازد. جوامعی که در آن فرهنگ کتاب و روز نامه خوانی رایج است مردمان روشنفکر و متمدن در آن زندگی می کنند کتب، مجلات   و روز نامه ها حاوی مطالبی هستند که باعث تحول ذهنیت

جوانان می شود و سر انجام جامعه را بسوی ترقی و تعالی سوق می دهد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *