دوشنبه , جدی ۲۷ ۱۴۰۰
enfa
Home / dari test / انتخاب رشته تحصیلی

انتخاب رشته تحصیلی

انتخاب برای همگان، و بخصوص نسل جوان در زمان رشته تخصصی یک ضرورت همیشگی است. از آغازین روز های زندگی، انسان به طبع بلوغ فکری مجبور به انتخاب و تصمیم گیری است. نا گفته نباید گذاشت که در تصمیم گیری سه مفهوم یعنی انتخاب، محدودیت و ریسک مستقر

است. منظور از انتخاب گزنیش یک راه از بین دو یا کند راه، برای نیل به هدفی خاصی است. در سراسر سال های زندگی، انتخاب های بی شماری وجود دارد که گاهی سر نوشت یک فرد یا جامعه را تعین می کند. در زندگی فردی انتخاب رشته تحصیلی، همسر زندگی و شغل از مهمترین انتخاب ها است. اگر چه همه این انتخاب ها در خور توجه اند، اما انتخاب رشته تحصیلی از آنرو حایز اهمیت ویژه ای است که در اکثر موارد، هم از لحاظ زمانی مقدم بر انتخاب های دیگر است و هم بر آن دو تأثیر گذار می باشد. زمانیکه یک جوان بخاطر انتخاب تخصص تشویش می کند، این بدان معنی است که جوان ما به پختگی اجتماعی و فکری نایل شده است. مشکلات و اشتباهات انتخاب رشته تحصیلی بطور معمول در بین کتگوری های مختلف از جوانان بوجود می آید. که در نتیجه این اشتباهات عواقب سؤ فراوانی برای انتخاب کننده گان بوجود می آورد. میخواهم که برخی از این مشکلات و اشتباهات را در زمان انتخاب رشتهٔ تحصیلی توضیح بدهم : ۱۱ – با انتخاب رشته شاید فعالیت و سرنوشت آینده افراد رقم بخورد و شاید با آن یک عمر زندگی کنند. کتگوری اول هستند داوطلبانی ایکه تا به حال هیچ رشته و یا تخصصی جالبی را در زندگی برای خود نیافته اند، این بدان معنی است که استادان مکتب یا مدرسه نتوانسته اند عشق و علاقه یی شخصی را در کدام مضمون مشخص در ذهن شان بوجود بیآورد و استعداد شان هنوز هم در زیر خاک است. تحقیقات نشان می دهد که در اکثر موارد در مکتب و یا مدرسه استادان نتوانسته اند استعداد های گوناگون دانش آموزان را بشناسند و آنها را به سمت استعداد های شان به رشته های مناسب هدایت و رهنمایی نمایند. سوال در این جا است که بعد از فراغت صنف دوازده الی سپری نمودن کانکور که تقریبا چند ماه را در می گیرد دواطلب می تواند رشته مورد نظر خویش انتخاب نماید؟ نخیر هیچ امکان ندارد، بلکه انتخاب رشته در طول سه سال یعنی در مدت صنوف ۱۰ – ۱۱ – ۱۲۲ باید صورت گیرد و داوطلب تصمیم اخیری خویش را بگیرد . ۲۲ – رشته و تخصصی که انتخاب می گردد باید با شخصیت، کرکتر و تیپ داوطلب مطابقت داشته باشد. اگر داوطلب خوب مشرب باشد باید یک رشته اجتماعی را که در سطح وسیع کار با انسان ها باشد انتخاب گردد و اگر داوطلب دارای کرکتر احساساتی است باید رشته یی را انتخاب نماید که با کرکتر اش سازگار باشد. ۳- در هنگام انتخاب حرفه، باید خود را از تمایلات و توانایی طبیعی ایکه در وجود داوطلب موجود است کشید. اکثر رشته ها نیاز به کیفیت و برسی های خاصی خود را دارد که باید مشخص شود که این ویژه گی ها در وجود شما است یا نی. در این حالت خوبتر است که به روانشناسی ایکه توانایی رهنمایی شغلی را داشته باشد مراجعه کنید. به منظور دستیابی به برخی از موفقعیت ها در کار تا بتوانید به مقام و منزلت خوبی برسید، باید کار و رشته تان را دوست داشته باشید. بنابرین در هنگام انتخاب رشته چیزی را انتخاب کنید که شادی و خوشی را به شما به ارمغان بیآورد. ۴- بسیار مهم است که در هنگام انتخاب یک حرفه وضعیت در بازار کار دانسته و برسی شود و رقابت مشاغل مختلف مورد تحلیل نتیجه گیری قرار گیرد. هر حرفه مود روز نمی تواند در بازار کار مورد تقاضای بیشتر قرار داشته باشد. یک چیز واضح است رشته های که در بازار کار رقابتی اند مسلماً تقاضا و پرداخت خوب را دارا میباشد

۵- تعین و انتخاب رشته به دو دلیل باید انجام شود: دلیل اول این است که برای ورود به آموزش تحصیلات عالی باید رشته مورد نظر خود را انتخاب کنیم، در غیر آن داخل شدن به پوهنتون و یا دانشگاه معنی یی ندارد. دلیل دوم اینکه با انتخاب رشته هدف خود را از تعین رشته باید مشخص سازیم. داوطلبان اهدافی مختلفی برای تعین رشته دارند: – گروه اول صرفاً میخواهند وارد دورهٔ آموزش تحصیلات عالی شوند و فرقی زیادی بین رشته ها برای انها وجود ندارد. این بدان معنی که آن ها با هدف نا معلوم وارد تحصیلات عالی می شوند و در آینده بعد از ختم دورهٔ تحصیل دچار مشکلات می شوند . – گروه دیگر انگیزه مالی دارند. انها بدنبال کسب درآمد و داشتن زندگی نسبتاً مرفه می باشند و در واقع آیندهٔ اقتصادی برای انها اهمیت زیاد دارد و به همین لحاظ رشتهٔ ای را انتخاب می نمایند که در بازار کار دارای اهمیت و دست مزد زیاد است. – تعدادی دیگری هستند که به دنبال رضایت اطرافیان بخصوص خانوادهٔ خود هستند. انها خود شان رشته را انتخاب نمی کنند، بلکه اطرافیان برای انها رشته را تعین می کنند و هدف داوطلب جلب نظر دیگران می باشد. بطور مثال در کشور عزیز ما افغانستان در زمان انتخاب رشته یک نوع رقابت غیر سالم موجود است، بعضی فامیل ها به دلیل اینکه بچه و یا دختر فلانی داکتر و یا انجینر شد تو باید هم داکتر و یا انجینر شوی. در حالیکه فرزند ایشان علاقمند رشتهٔ دیگری است که این خود در آینده مشکلاتی فراوانی را ببار میآورد و حتی بعضی از انها در جریان تحصیل از پوهنتون اخراج می شوند. – گاهی هم داوطلب کسانی را در اطراف خود می بیند که در حرفه خاصی موفق بوده اند و تمایل دارند که مانند آن ها باشند و به همین دلیل رشتهٔ این افراد را نیز برای خود انتخاب می کنند. ۶- توانایی فرد انگیزهٔ خوبی برای تعین رشته تحصیلاتی می باشد. اگر داوطلبی در رشته خاصی توانایی یا استعداد خاصی داشته باشد، دلیل خوبی برای تعین آن رشته دارد. علاقه فردی هم، انگیزهٔ خوبی برای رشته خاصی میتواند باشد. البته منظور از علاقه فردی، تمایل داوطلب به یک رشته بدون در نظر داشتن عوامل اجتماعی یا اقتصادی آن می باشد . ۷- داوطلبان می توانند به دلایلی که بر شمردیم و یا با دلایلی دیگری انتخاب رشته نمایند، ولی بهتر است در ابتدأ هدف و انگیزهٔ خود را از انتخاب رشته روشن کند. در نظر داشته باشید که انتخاب رشته، شرایط و وضعیت شما را، یعنی شرایط شغلی، وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، شرایط کاری و… را که بعد از فارغ التحصیلی خواهیم داشت و انتظاراتی را که در این رشته از شما دارند مشخص می کند. در اخیر میتوان اضافه کرد که یک رشتهٔ خاصی میتواند انگیزه های فردی، اجتماعی و اقتصادی داوطلب را ارضا کند و با انتخاب آن رشتهٔ خاص، وی چندین عامل را با هم و یک جا صاحب شود. منتظر نظریات شما عزیزان می باشم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *