دوشنبه , جدی ۲۷ ۱۴۰۰
enfa
Home / کورس / کورس زبان روسی جوانان کشور

کورس زبان روسی جوانان کشور

مدت آموزش زبان روسی:

دوره مکمل آموزش زبان روسی مدت ۱۰ ماه را احتوا مینماید.

  1. کتب درسی:

کتب درسی کورس زبان روسی ( جوانان کشور) مشتمل از سه جلد کتاب دورهء مکمل فراگیری زبان روسی میباشد که در همکاری دیپارتمنت آموزش زبان روسی برای اتباع و محصلین خارجی از جانب پوهنتون دولتی (دوستی ملل) شهر مسکو تهیه و بدسترس کورس زبان روسی قرار داده شده است.

جلد اول گرامر: این کتاب برای مدت پنج ماه اول در نظر گرفته شده است.

جلد دوم ساختار جمله: مدت آموزش این کتاب دو ماه را در بر میگیرد که پنجاه فیصد آن با ترجمه زبان دری و پنجاه فیصد متباقی به زبان روسی میباشد.

جلد سوم کتاب منت و مقاله نویسی: مدت آموزش مکمل و نهایی فراگیری زبان روسی برای مدت سه ماه درین کتاب تعین گردیده بدون ترجمه دری، متخص به زبان روسی در نظر گرفته شده است.

  1. استادان کورس زبان روسی جوانان کشور.

استادان کورس زبان روسی (جوانان کشور) تحصیلات متوسط و عالی خویش را در پوهنتون های مختلف فدرسیون روسیه به پایه اکمال رسانیده و دارای سند تدریسی زبان روسی میباشد.

  1. صنوف درسی:

صنوف درسی کورس زبان روسی (جوانان کشور) مجهز با تمام وسایل ضروری منجمله سیستم تدریس مستقیم( آنلاین) در ایام مختلف با سهولت های سرد کن و گرم کن مجهز و از تعداد بیش از ۱۰ تن محصلین در صنف جزب نمیگردد. پارکینگ وسایط نیز در نظر گرفته شده است.

  1. امکان بورسیه:

برای آنعده از محصلین که دوره آموزش ربان روسی را مؤفقانه به پایان برسانند از جانب مرکز فرهنگی فدراسیون روسیه بعد از سپری نمودن امتحان زبان روسی برای فارغ التحصیلان ممتاز کورس(جوانان کشور) موقع تحصیلات عالی (بورسیه) در یکی از پوهنتون های آن کشور نیر محیا میگردد.

۶٫مدرک تحصیلی:

برای تمام آنعده محصلین که دوره مکمل آموزش ربان روسی را مؤفقانه به پایان میرسانند در پایان دوره بعد از اخذ امتحان از جانب کورس زبان روسی و همچنان مرکز فرهنگی فدرسیون رویسه سند فراغت با تعیدی آن مرکز نیز برای شان اعطا میگردد.

. کورس زبان روسی (جوانان کشور)

کورس (جوانان کشور) نخستین کورس زبان در سطح کشور است که دو سال قبل در شهر کابل رسماً به فعالیت آغاز نمود. کورس زبان روسی (جوانان کشور) توانست در فاصله کوتاه نوجه علاقمندان تجاران که با کشور های آسیای میانه روابط کاری و تجارتی دارند، محصلین که جهت تحصیلات عالی به فدراسیون روسیه اعزام میگردند، حتی محصلین دپارتمنت پوهنتون های مرکزی کابل و تعلیم و تربیه را به خود جلب نماید. و از مهم آنکه: مرکز فرهنگی فدراسیون روسیه در شهر کابل از خدمات معیاری تدریس زبان روسی تمجید و تقدیر بعمل آورده و به متقاضیان فراگیری زبان را در کورس زبان روسی (جوانان کشور) توصیه و سفارش می نماید.

آموزش زبان روسی (جوانان کشور) توسط استادان ورزیده زبان روسی که همه شان تحصیلات متوسط و عالی خویش را در فدراسیون روسیه به پایه اکمال رسانیده اند، و بر اساس میتود و در همکاری در دیپارتمنت آموزش زبان روسی برای اتباع و محصلین خارجی پوهنتون دولتی( دوستی ملل) شهر مسکو تهیه گردیده است، تدریس میگردد.

کورس زبان روسی درین مدت کم توانست نه تنها موفق به افتتاح کورس زبان روسی در شهر کابل، بلکه به سایر شهر های کشور نیز اقدام نماید. در حال حاضر کورس زبان روسی (جوانان کشور) به اضافه شعبه شهر کابل، در شهر باستانی هرات و در مرکز ولایت ام البلاد بلخ، شهر مزار شریف نیز افتتاح و در آن جوانان علم پرور و علم دوست این شهر ها، مصروف فراگیری زبان روسی اند.

Самым лучшим студентам, которые прошли полный курс обучения русского языка и сдали выпускной экзамен лучше всех, Российский центр науки и культуры представит им уникальную возможность – бесплатного обучения в одном из ВУЗов Российской Федерации за счет средств Федерального бюджета РФ( по квоте).

Всем студентам, которые пройдут полный курс обучения и успешно сдадут итоговый экзамен, мы вручаем сертификаты, которые будут подтверждены не только нами, но официальным представителем Российского центра науки и культуры.

Наши курсы русского являются лидерами на рынке всего Афганистана. За довольно-таки небольшой период нашего существования, мы смогли достичь многого. К нам приходят изучать русский язык, студенты ۴-го курса кафедры русского языка Кабульского университета имени Устода Рабони, а также наши курсы посещают необходимость в изучении русского языка.

Наше представительство есть не только в Кабуле, но и также в Герате и Мазари-Шарифе. Была опубликована статья, о наших курсах русского языка, на известном Afghanistan.ru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *