دوشنبه , جدی ۲۷ ۱۴۰۰
enfa
Home / dari test / همکاری برای توسعهء وتحکیم روابط بین پوهنتون ها و و بازار کار بین المللی و میزمدور

همکاری برای توسعهء وتحکیم روابط بین پوهنتون ها و و بازار کار بین المللی و میزمدور

بتاریخ ٢٥ – الى ۲۸ اكتبرسال جاری ۲۰۱۶ میلادی کنفرانس بین المللی تحت عنوان (بریکس:همکاری برای توسعهء وتحکیم روابط بین پوهنتون ها و و بازار کار بین المللی و میزمدور تحت نام (پوهنتون و کار فرمایان :همکاری موءثر برای جذب آموزش محصلین کشور های خارجی ) به اشتراک اساتید و کارشناسان بخش آموزش و پرورش فدراسیون روسیه در تالار کنفرانس ها ی پوهنتون دوستى خلقهاء شهر مسکو دآير گرديد . كنفرانس متذکره به اشتراک نماينده گان انجمن هاى فارغ تحصيلان و سازمان هاى مدنى كشور هاى مختلف و همچنان اراکین بلند رتبهء دولتی فدراسیون ر وسیه منجمله معين وزارت تحصيلات عالى ، نمايندهء وزارت امورخارجه ، اعضاى مجلس سنا ، روساى پوهنتون ها ، آقای اكادميسن فيليپوف رئیس پوهنتون دولتی (دوستی ملل) شهر مسکو وحضور وسیع از متخصصان عرصهء تحصيلات عالى بکار خویش ادامه داد . هدف از تدویراين كنفرانس بين الملللى، ايجاد ميكانسيم همكارى و كار مشترك پوهنتون ها و كار فرمايان بخاطر جذب ،انتخاب ، اموزش و اشتغال یابی محصلين خارجى را تشكيل ميداد . اشتراك كننده گان اين كنفرانس روى مسلهء همكارى هاى موثر فعالیت پوهنتون ها دربخش آموزش بحث همه جانبه نموده و خاطر نشان گردید كه فعاليت اساسى آموزش و پرورش در موسسات تحصيلى عالی رامتخصصين کارکشته بدوش داشته وچنانچه ملاحظه میگردد ،تقاضا گسترده در بازار كار بين المللى برای انها موجود است . داكتر تميم اخلاص ريیس انجمن همكارى با جوانان افغانستان و معاون شركت تحصيلاتى ( هيله ) در جمع نمايندگان انجمن ها و سازمان هاى مدنى جوانان و فارغ تحصيلان كشور هاى مختلف به نماینده گی کشور عزیز ما نیز درین کنفرانس حضور داشت . ايشان به حاضرین راجع به وضع تحصيلات عالى و نظام اموزشی در افغانستان توضيحات مفصل ارایه نمودند . داکتر محمد تمیم اخلاص دربخشی از سحنان خود خطا ب به حاضرین خاطر نشان ساخت و گفت که : تربیه کادر ها در عرصه های مختلف در حال حاضر ، يك امر مهم و حیاتی برای بعد از جنگ کشور عزیزم بشمار میآید. خوشبختانه سالانه تعداد کثیری ازجوانان لایق و مستعد کشورعزیزم به مساعدت کشور های دوست منطقه و جهان منجمله فدراسیون روسیه ، برای کسب تحصیلات عالی به بیرو ن از کشور اعزام میگردند . این یک نوید امیدوار کننده براى اينده و بقایی کشور عزیزم ، افغانستان ميباشد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *