دوشنبه , جدی ۲۷ ۱۴۰۰
enfa
Home / dari test / (تفاهم، همكارى و پيشرفت)

(تفاهم، همكارى و پيشرفت)

(تفاهم، همكارى و پيشرفت) تاريخ ۹- ۱۰ نوامبر در شهر ماسكو كنفرانس بين لمللى بمناسبت ۲۵۵ مين سالگرد ايجاد كشور هاى مشترك المنافع تحت نام (تفاهم، همكارى و پيشرفت) از طرف نمايندگى همكارى هاى روسيه (Rossotrudnichestvo) داير گرديد. در اين كنفرانس نمايندگان ارگانهاى حقوقى، اجرايوى، مدنى و سازمانهاى اجتماعى فدراسيون روسيه، نمايندگان ارگانهاى دولتى و اجتماعى كشور هاى مشترك لمنافع و شخصيت هاى مهم نهاد هاى علمى، اموزشى، كلتورى، فرهنگى و سازمانهاى بشردوستانه عضو سازمان شانهاى اشتراك ورزيده بودند. در پروگرام اين كنفرانس انجمن بين المللى فارغ تحصيلان نمايندگان خويش را از كشور هاى مختلف منجمله افغانستان دعوت نموده بود كه اين نمايندگان چندين ميز مدور را با اشراك نماينده هاى (Rossotrudnichestvo) در مورد اموزش و پرورش محصلین خارجى در روسيه داير نمودند. داكتر تميم اخلاص در دو ميز مدور و يك نشت علمى كه از طرف انجمن همكارى هاى روسيه (рамсс) داير شده بود صحبت نموده و نظريات خود را ارايه نمود. در كنفرانس علمى كه در مورد (نقش ديپلماسى مردمى و اجتماعى) سازمان يافته بود تميم اخلاص صحبت نموده و اين موضوع را يكى از بهترين شيوه هاى حل منازعات بين المللى خواند و اضافه كرد كه ديپلماسى مردمى هيچ وقت نبايد با ديپلماسى رسمى دولت مغايرت داشته بلكه بايد كمك كننده ديپلماسى دولت باشد اين نقش را در اكثريت كشور ها نهاد هاى اجتماعى و مردمى و بخصوص سازمان هاى اجتماعى جوانان انجام ميدهند. در دو ميز مدور كه درمورد اموزش، پرورش و اميزش محصلان خارجى در روسيه سازمان يافته بود نيز تميم اخلاص اشتراك نموده و در مورد بهتر شدن فضاى علمى و پرورشى محصلان خارجى در روسيه نظريات خود را ارايه نموده كه مورد بحث و گفتوگو اشتراك كننده گان ميز مدور قرار گرفت. داكتر تميم اخلاص در قسمتى از صحبت خويش گفتند (نقش مردم و بلخصوص نسل جوان در ديپلماسى مردمى بى اهميت نبوده و در جهان امروزى، بازيگران غير دولتى حتى گاهى بيش از دولت ها در تعريف و تدوين خط مشى ها دخيل بوده و راهبرد هاى روابط بين المللى را تعين ميكنند. در اين چارچوب، ديپلماسى شامل دو بخش متفاوت اما همگرا است كه يكى (دولت و حاكميت) كه زاييده تصميمات رسمى دولت هاست و ديگرى (مردم و توده ها) كه برخاسته از عزم و اراده عمومى ميباشد. ديپلماسى مردمى ماهيت علنى، صريح و گاه بيرون از چارچوب ها و تعهدات بين المللى دارد و همين امر پيامد هاى ان را پيش بينى ناپذير مى كند. باید گفت که در این کنفرانس فعالین جامعه افغانی در فدراسیون روسیه هریک عزیزالله انیس رئیس اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه و داکتر بشر بشردوست معاون انجمن همکاری و دوستی، افغانستان – روسیه نیز اشتراک داشتند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *