شنبه , حمل ۲۸ ۱۴۰۰
enfa
Home / کورس

کورس

کورس زبان روسی جوانان کشور

مدت آموزش زبان روسی: دوره مکمل آموزش زبان روسی مدت ۱۰ ماه را احتوا مینماید. کتب درسی: کتب درسی کورس زبان روسی ( جوانان کشور) مشتمل از سه جلد کتاب دورهء مکمل فراگیری زبان روسی میباشد که در همکاری دیپارتمنت آموزش زبان روسی برای اتباع و محصلین خارجی از جانب …

Read More »

کتاب های زبان روسی

کتاب اول  Прогресс (Элементарный Уровень)  که در بخش آماده گی پوهنتون های روسیه تدریس میگردند میباشد و همچنان این کتاب در بخش های آموزش ابتدای زبان روسی در روسیه و خارج از روسیه  مورد استفاده قرار میگرد . کتاب عبارت از ۱۸ درس که درظرف ۱۲۰ ساعت اکادمیک تدریس میگردد …

Read More »

اساتید کورس زبان روسی

تمام اساتید کورس زبان روسی “جوانان کشور” تحصیلات متوسط و  عالی خود را در کشور روسیه  به پایان رسانیده اند. استاد فاطمه (فاروقی) – ماستر (استاد  نرگس (افغانیار) – ماستر (زبانشناسی استاد  ذلال ملکیار استاد نیلاب ( تیموری) – انجنیر استاد  قدرت الله (تیموری) – لیسانس (استاد مرینا (پوپل زی (استاد نیلاب …

Read More »